Month: December 2018

  • เวลา

    เวลา

    คงไม่เคยมีใครปฏิเสธได้ว่า ครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตเราเคยคิดที่อยากจะหยุดเวลาเอาไว้เวลาที่เราเจอเรื่องราวดีๆที่ทำให้เรามีความสุข จนไม่อยากที่จะปล่อยให้เวลานั้นผ่านพ้นไปแม้แต่วินาทีเดียวเพียงเพราะเรากลัวว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้รับรู้และสัมผัสถึงความรู้สึกที่มีอยู่ในตอนนี้อีก แต่ในขณะเดียวกัน หากเรามีความทุกข์หรือเกิดเรื่องไม่ดีที่ทำให้เราไม่สบายใจเรากลับอยากให้เวลานั้นผ่านพ้นไปเร็วๆ